Termeni si conditii

Art. 2

Furnizorul se obliga sa transmita proprietatea marfii, iar beneficiarul sa reccptioneze si sa plateasca pretul convenit la termenele si in conditiile stipulate in contract. Marfa se detemina in devizul contractului prin cantitate, dimensiuni si caracteristici ale produselor de catre furnizor.

 1.       Termenul de livrare

Art. 3

            Timpul de livrare a produselor poate varia intre 30 si 40 de zile, in functie de comenzile aflate deja in lucru!

Produsele trec in proprietatea cumparatorului in momentul lichidarii platii. Intirzierea la plata da dreptul furnizorului, in conditiile art. 12b, la demontarea produselor din constructie si insusirea lor, fara a fi acuzat de incalcarea proprietatii. Toate riscurile trec in sarcina cumparatorului de la data livrarii, data livrarii fiind considerata data semnarii notei de receptie a lucrarii de catre beneficiar/cumparator.

Art. 4

Furnizorul trebuie sa livreze/ monteze marfa la termenele stabilite de comun acord cu beneficiarul si sunt trecute in devizul contractului.

Art. 5

• Montajul este facultativ, in functie de nevoile clientului.

 1.       Pretul Art. 6

Valoarea produselor este de.............. In consecinta valoarea totala a contractului este

de ......................... (echivalent in lei la cursul de schimb BNR din ziva platii, atat pentru avans, cat si pentru

transele ulterioare) .

Se vor stabili, de comun acord, deschiderile, codul de culoare.

 

 

 1.         Modalitati de plata

Art. 7

Plata se va face in mai multe etape, dupa cum urmeaza:

            -beneficiarul va achita un avans de 50% la data incheierii contractului adica.................

 

 

restul de 50% de achita de catre beneficiar Ia livrarea produsului, adica. ......................... , fapt ce se va

consemna printr-un proces verbal de predare primire sau factura.

Art. 8

Beneficiarul are obligatia de a efectua plata produselor in termenele si conditiile contractului, prin: numerar, ordin de plata sau CEC de comun acord cu furnizorul.

 1.       Conditii de calitate

Art. 9

Furnizorul va confectiona un element din lemn masiv stejar, codul de culoare se va stabili si va fi acceptat de beneficiar si furnizor devenind cod de culoare pentru intreaga comanda.

Beneficiarul poate sa refuze la livrare produsele care sunt deteriorate. In cazul mai multor produse, refuzul unuia nu iI scuteste pe cumparator de obligatia de a plati produsele pe care nu le refuza sau de a executa alte obligatii in conforrnitate cu acest contract. Daca cumparatorul refuza produsele deteriorate, fumizorul trebuie sa remedieze aceste bunuri in termen de 10 zile lucratoare de la data refuzului cumparatorului.

Orice interventii asupra bunurilor prevazute in contract, efectuate de catre persoane neautorizate de vanzator, conduc automat la pierderea garantiei.

 1.     Garantii

Art. 10

Furnizorul garanteaza 2 ani calitatea produsului, in sensul ca daca in aceasta perioada tabliile, tocurile, tabliile ornament prezinta desprinderi (fara a prezenta loviri), sa inlocuiasca elementele deteriorate.

Beneficiarul are obligatia sa conserve, sa intretina si sa utilizeze produsele in conformitate cu prescriptiile date de catre furnizor. Fumizorul nu raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a nerespectarii acestor prescriptii de catre beneficiar.

 1. Receptia marfii

Art. 11

Receptia finala a marfii se face la locul montajului, pe baza notei de receptie/facturii.

Certificatul de garantie, impreuna cu procesul verbal de receptie vor insoti factura finala si se vor inmana clientului dupa receptia lucrarii.

 1.       Raspunderea contractuala

Art. 12

Partile se obliga la executarea intocmai si la timp a obligatiilor contractuale.

Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte, ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in contract, partile datoreaza penalitati in urmatoarele conditii:

 1.        Pentru nerespectarea termenului de livrare, vanzatorul va suporta penalitati de 0.1% pe zi din valoarea restanta a contractului.
 2.       Pentru fiecare zi de intirziere in plata pretului produselor, beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati de 0.1% pe zi din sumele restante, pana la indeplinirea unui termen de 2 (doua) saptamini, dupa care furnizorul este in drept sa se prevaleze de prevederile prezentului contract.
 3.        In cazul in care beneficiarul renunta la lucrare dupa semnarea contractului, furnizorul va retine avansul depus de beneficiar.
 4.       Forta majora apara de raspundere partea ce o invoca in conditiile legii.

 

 

 

X.             Clauze speciale

 1.       Beneficiarul se obliga sa asigure suportul si dimensiunile golului de montaj ale produselor conform indicatiilor vanzatorului
 2.       Beneficiarul se obliga sa asigure echipei de montaj o sursa de energie electrica monofazata (220V) si accesul la toate Iocurile de amplasament ale produselor.
 3.        Beneficiarul este de acord ca Ia solicitarea furnizorului sa permita acestuia sa foloseasca imagini ale lucrarli in materialele publicitare pe care le va realiza
 4.       In cazul in care masuratorile sunt efectuate de beneficiar sau se lucreaza conform cotelor date printr-un proiect, eventualele corectari ale golului zidariei cad in sarcina beneficiarului.
 5.        Repararea zidariei si inchiderea eventualelor goluri ramase dupa montajul, cade in sarcina beneficiarului.
 6.        In cazul in care beneficiarul doreste sa efectueze modificari la elementele de zidarie ce conduc Ia intarzierea lucrarilor de montaj, termenele de livrare se vor decala corespunzator.
 7.       Beneficiarul se obliga sa obtina aprobarile necesare pentru executarea lucrarilor, daca este cazul, in caz contrar fiind direct raspunzator.